Shibaozhai – Photo 1084

Shibaozhai Photo Vacation 1624 Chongqing China

Chongqing, China. Source http://www.chinatouronline.com/china-travel/chongqing/chongqing-attractions/Shibaozhai_372.html. Shibaozhai in or near Chongqing China furniture people cultures women pools. Picture 1114.

Post Navigation